Welkom

Op deze website vindt u gevarieerde informatie over de rooms-katholieke parochie van de heilige Augustinus in Amsterdam – Noord.

Naast de liturgie, Eucharistie en gebed, zijn er talloze activiteiten van allerlei aard. Er is van alles te doen, te leren, te ontdekken, in grote of kleine groepen, voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Iedereen is van harte welkom.


Kerstmis in De Nieuwe Augustinus:

 

Kerstavond, maandag 24 december

18.00 uur: Gezinsviering

20.00 uur: Eerste Nachtmis, met medewerking van het Monicakoor

22.30 uur: Tweede Nachtmis, met medewerking van het Stephanuskoor

 

Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, 10.15 uur: Eucharistieviering, Dagmis, met medewerking van het Monicakoor

 

Tweede Kerstdag, feest van Sint Stephanus, eerste martelaar, woensdag 26 december,

10.15 uur: Eucharistieviering met samenzang.


Voor de vieringen zijn geen reserveringen of kaarten nodig.  
Vieringen

In De Nieuwe Augustinus is er iedere dinsdag t/m vrijdag om 11.30 uur een viering in de kapel.

 

Daarnaast vindt er iedere zaterdag om 19.00 uur en zondag om

10.15 uur een viering plaats.

Een overzicht van alle vieringen vindt u op de pagina.


Geloofsvorming

Binnen de parochie vinden diverse projecten plaats met betrekking tot geloofsvorming voor verschillende doelgroepen. Voor jong en oud zijn er cursussen, bijeenkomsten en middagen waarbij geloofsvorming centraal staat.


Caritas

Binnen de parochie kennen wij twee soorten Caritas.

Zo is er de:

- Parochiele Caritas instelling

- Regionale Missie OntwikkelingKerkbijdrage

De kerk kan het financieel niet alleen.

Via Kerkbalans kunt u een vrijwillige bijdrage storten om mee te helpen aan het onderhoud en de kosten.


Contact

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van het Pastoraal Centrum, bezoekt u de pagina 'Contact'.