Welkom

Op deze website vindt u gevarieerde informatie over de rooms-katholieke parochie van de heilige Augustinus in Amsterdam – Noord.

Naast de liturgie, Eucharistie en gebed, zijn er talloze activiteiten van allerlei aard. Er is van alles te doen, te leren, te ontdekken, in grote of kleine groepen, voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Iedereen is van harte welkom.


PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN IN DE NIEUWE AUGUSTINUS

Kamperfoelieweg 209, Amsterdam-Noord

 

Zaterdag 24 maart, 19.00 uur, vooravond Palmzondag, Gezinsviering, Palmwijding, processie, H. Mis. Neem je eigen versierde palmpaasstok mee.

PALMZONDAG, 25 maart, 10.15 uur, H. Eucharistieviering, palmwijding, processie, Lijdensverhaal, Eucharistie.

 

DE DRIE DAGEN VAN PASEN

WITTE DONDERDAG, 29 maart, 19.30 uur, Avondmaalsmis, gedachtenis van de instelling van de Eucharistie, het priesterschap en de christelijke dienstbaarheid. Voetwassing.

Na de viering: tot 22.00 uur is de kerk geopend voor stille aanbidding van het H. Sacrament in de dagkapel.

 

GOEDE VRIJDAG, 30 maart, 15.00 uur. Overwegen en bidden van de Kruisweg van Jezus, met bijzondere aandacht voor de kinderen.

                                                  19.30 uur. Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer. Lijdensverhaal, Voorbeden, Kruisverering (u kunt bloemen neerleggen bij het Kruis), Communiedienst.

 

DE AVOND VAN PAASZATERDAG, 31 maart, 20.00 uur, PAASWAKE,

Paasvuur, Paasjubel, Woorddienst met Kindernevendienst, Doopsel, Eucharistie

 

PAASZONDAG, 1 april, 10.15 uur, H. Eucharistieviering

 

Tweede Paasdag, 2 april, 10.15, H. EucharistievieringVieringen

In De Nieuwe Augustinus is er iedere dinsdag t/m vrijdag om 11.30 uur een viering in de kapel.

 

Daarnaast vindt er iedere zaterdag om 19.00 uur en zondag om

10.15 uur een viering plaats.

Een overzicht van alle vieringen vindt u op de pagina.


Geloofsvorming

Binnen de parochie vinden diverse projecten plaats met betrekking tot geloofsvorming voor verschillende doelgroepen. Voor jong en oud zijn er cursussen, bijeenkomsten en middagen waarbij geloofsvorming centraal staat.


Caritas

Binnen de parochie kennen wij twee soorten Caritas.

Zo is er de:

- Parochiele Caritas instelling

- Regionale Missie OntwikkelingKerkbijdrage

De kerk kan het financieel niet alleen.

Via Kerkbalans kunt u een vrijwillige bijdrage storten om mee te helpen aan het onderhoud en de kosten.


Contact

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van het Pastoraal Centrum, bezoekt u de pagina 'Contact'.