Welkom

Op deze website vindt u gevarieerde informatie over de rooms-katholieke parochie van de heilige Augustinus in Amsterdam – Noord.

Naast de liturgie, Eucharistie en gebed, zijn er talloze activiteiten van allerlei aard. Er is van alles te doen, te leren, te ontdekken, in grote of kleine groepen, voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Iedereen is van harte welkom.


Goede week en Pasen 2019 in De Nieuwe Augustinus

 

Zaterdag 13 april vooravond van Palmzondag, 19.00 uur: Gezinsviering, Palmprocessie met de kinderen, eucharistieviering

 

Palmzondag, 14 april, 10.15 uur: Palmwijding, processie, lijdensverhaal, eucharistieviering

 

Witte Donderdag, 18 april, 19.30 uur: Eucharistie Laatste Avondmaal, Voetwassing

                                               tot 22.00 uur kerk open voor stil gebed

 

Goede Vrijdag, 19 april, 15.00 uur: Kruisweg van Jezus, processie met de kinderen

                                         19.30 uur: Plechtigheid Lijden en Sterven van Jezus, Kruisverering, 

                                         u kunt (vooral witte) bloemen meenemen voor de Kruishulde.

 

Vooravond van Pasen, Zaterdag 20 april, 20.00 PAASWAKE, Wijding van Vuur, Doopwater, Eucharistie

                                                                            Kinderprogramma tijdens de Woorddienst

 

Paaszondag, 21 april, 10.15 uur, Plechtige Eucharistieviering

 

Tweede Paasdag, 22 april, 10.15 uur, Eucharistieviering met samenzang
Vieringen

In De Nieuwe Augustinus is er iedere dinsdag t/m vrijdag om 11.30 uur een viering in de kapel.

 

Daarnaast vindt er iedere zaterdag om 19.00 uur en zondag om

10.15 uur een viering plaats.

Een overzicht van alle vieringen vindt u op de pagina.


Geloofsvorming

Binnen de parochie vinden diverse projecten plaats met betrekking tot geloofsvorming voor verschillende doelgroepen. Voor jong en oud zijn er cursussen, bijeenkomsten en middagen waarbij geloofsvorming centraal staat.


Caritas

Binnen de parochie kennen wij twee soorten Caritas.

Zo is er de:

- Parochiele Caritas instelling

- Regionale Missie OntwikkelingKerkbijdrage

De kerk kan het financieel niet alleen.

Via Kerkbalans kunt u een vrijwillige bijdrage storten om mee te helpen aan het onderhoud en de kosten.


Contact

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van het Pastoraal Centrum, bezoekt u de pagina 'Contact'.