Bestuur


Bestuursvergadering:

Voorzitter: Pastoor Nico van der Peet

Secretaris: Mevrouw Trees Pierik

Penningmeester: De heer Henk Verberne

Lid: De heer Martijn Draaisma

Lid: Mevrouw Saskhia Lakhisaran

Lid: Jaap Leijen