Kerkbijdragen


Het motto van de actie Kerkbalans luidt: "Mijn kerk verbindt".

 

In de vieringen voelen we ons verbonden met God en met zijn Zoon, die door de dood heen een levend voorbeeld voor ons is. Maar de kerk is tegenwoordig een ontmoetingsplaats voor mensen van allerlei herkomst.

 

Ook buiten de vieringen is de kerk een ontmoetingsplek voor jong en oud. Zoals zondags na de viering om met elkaar koffie te drinken, elkaar te spreken, lief en leed te delen. Verder zijn er de activiteiten door diverse werkgroepen. Familyclub voor jongeren, ontmoetingsdag voor eenzame parochieanen die niet naar de kerk kunnen komen, missie en ontwikkelingsgroep bloemengroep, tuingroep, kostersgroep, enz. Kortom: de kerk is méér dan een gebouw.

 

Om dit alles te kunnen bekostigen vragen wij aan elke parochieaan een financiële bijdrage in de vorm van een periodieke bijdrage of eenmalige bijdrage. Een reële bijdrage in verhouding tot uw inkomen. Kijkt u eens naar uw huidige bijdrage.

Vele bijdragen staan al jaren op hetzelfde peil.

 

Uw parochie kan nu eenmaal niet functioneren zonder uw financieële steun.

Voor de steun in de afgelopen jaren danken wij u.

 

Met vriendelijke groeten,

werkgroep financiën.

NL 62 INGB 0008 6652 72 tnv R. K. Parochie Amsterdam-Noord

ANBI

Per 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht. Het bisdom heeft de benodigde gegevens 

gepubliceerd op een landelijke ANBI-site van de Rooms-Katholieke Kerk.

De site voor onze parochie is https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA589

Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nlWerkgroep financiën

 

In onze parochie is een aantal werkgroepen werkzaam die er voor zorgen dat de parochie goed kan functioneren. B.v.: werkgroep interieurverzorging, bloemengroep, kosters, charitas, enz.

Zo is er ook de werkgroep financiën.

Dit zijn de taken en de doelstellingen van deze werkgroep:

·      Zorgen voor voldoende inkomsten voor de parochie via de vaste kerkbijdrage van elke parochiaan.

·      Het voorbereiden van de actie Kerkbalans en de uitvoering hiervan in de maand  januari van elk jaar.

Nog geen deelnemer aan de actie Kerkbalans ? Doe het dan nu !!

Dit kan heel eenvoudig: In de Parasol staat achteraan het bankrekeningnummer van de parochie.

Hier kunt u uw periodieke bijdrage of eenmalig op overmaken.

Uw parochie is u er dankbaar voor !

·      De “veegactie”, in september: parochianen aanschrijven die nog geen bijdrage hebben gedaan.

·      parochianen aanschrijven over de bijdrage in de kosten voor het parochieblad “Parasol”.

·      Overleg voeren met de penningmeester over genoemde activiteiten.

Zoals u ziet voldoende werk voor de leden van deze werkgroep.

Wij hopen dat wij met dit schrijven u een inzicht hebben gegeven in het doen en laten van de werkgroep financiën.