Nieuws


Lectonaria

Abi Sutherland, parochiane van De Nieuwe Augustinus, heeft in de afgelopen drie jaar de lectionaria van onze parochie opgeknapt en in leer gebonden.
Al vele jaren heeft Abi zich ontwikkeld tot een vaardige, kunstzinnige boekbinder. Onze parochiegemeenschap is haar zeer dankbaar dat zij haar talent en haar gelovig engagement inzet voor onze parochiegemeenschap.
Een lectionarium is een boek waarin de bijbelgedeelten staan die tijdens de liturgie worden voorgelezen.
Op de voorgrond ziet u de voorleesboeken waarin de Schriftteksten staan voor de zondagen, verdeeld over een cyclus van drie jaren.
Staande ziet u de lectionaria voor de weekdagen en de heiligenfeesten.
Het lectionarium in wit leer is het laatste dat Abi heeft gebonden. 
Het bevat de lezingen voor de weekdagen in de ‘sterke tijden’: advent, kersttijd, veertigdagentijd en paastijd.

ZONDAG 14 OKTOBER VIEREN WIJ HET HOOGFEEST VAN KERKWIJDING,

die precies vier jaar geleden plaatsvond.

 

Tijdens de heilige Eucharistieviering zal de nieuwe luidklok, een geschenk van een parochiaan die anoniem wil blijven, worden ingezegend.

Welkom op deze feestelijke zondag.

Aanvang van de viering is 10.15 uur.

De Nieuwe Augustinus, Kamperfoelieweg 209, Amsterdam-Noord

 MISSIO Wereldmaand 2018: Ethiopië

 

God is ons een toevlucht en een sterkte

 

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

 

Klik hier om verder te lezen

 


Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese Grenzen

zondag 4 november in de Mozes en Aäronkerk, Amsterdam

 

In de week van Allerzielen, op zondag 4 november 2018, vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in.

 

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Het gaat om mensen die meestal naamloos, in stilte sterven. In 2018 stierven al 1451 mensen.* 

Achter elk cijfer schuilt een mens van vlees en bloed met een eigen verhaal. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd zodat zij niet vergeten worden. 

(* telling juli 2018, bron: missing migrants IOM)

 

Programma:

De oecumenische herdenking in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207) vindt plaats op zondag 4 november van 15.00 tot 16.00 uur. Er komen voorgangers uit verschillende kerken om samen te bidden en er wordt gezongen. Een indrukwekkend onderdeel is het voorlezen van namen van de overledenen en het opnoemen van gebeurtenissen die plaatsvonden in 2018. Na de herdenking worden de bezoekers uitgenodigd om bloemblaadjes uit te strooien over de Amstel.

 

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam: Margriet Valkman, 06-17412820

www.allerzielen.eu

 

De herdenking in Amsterdam wordt georganiseerd door de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam, Gemeenschap van Sant’Egidio